16.11.07

Viure en una casa de Lleida al segle XVI


Imma SÀNCHEZ, "L'interior de les cases dels eclesiàstics de Lleida. Vida quotidiana, cultura i religiositat", Ximo Company (coord.), Arrels Cristianes, vol. III: Temps d'expansió, temps de crisi i de redefinició. L'època moderna. Segles XVI-XVIII, Pagès editors - Bisbat de Lleida, Lleida, 2007, pàgs. 191-204.
Aquest estudi de l'espai interior d'algunes cases d'eclesiàstics de Lleida, inclou els apartats següents: Els espais i els objectes de la casa. L'estudi, els llibres i el temps d'oci. La religiositat i la devoció privada. Petjades artístiques.
Aquest volum inclou també nombrosos estudis sobre Lleida i l'Església durant l'edat moderna.

25.9.07

Viure en una casa forta a l'edat mitjanaÉlisabeth SIROT, Noble et forte maison. L'habitat seigneurial dans les campagnes médiévales. Du milieu du XIIe au début du XVIe siècle, Picard, París, 2007, 208 pàgs.
Les nombroses cases fortes que hi ha al món rural europeu mereixen un estudi acurat com aquest, que es relaciona amb algunes regions franceses. La cronologia d'aquests hàbitats rurals resta establerta pels textos i per les datacions dendrocronològiques. Van aparèixer a la fi del segle XII i a l'inici del segle XIII i el moment del seu màxim desenvolupament fou entre el 1250 i el 1350. Per entendre aquestes cases fortes també cal conèixer els membres de la baixa noblesa que les construïren i hi van viure.

10.7.07

Castells, societat i arqueologia


André DEBORD, Aristocratie et pouvoir. Le rôle du château dans la France médiévale, Picard, París, 2000, 238 pàgs. Després de la mort de l'autor, l'edició del llibre restà a cura d'André Bazzana i de Jean-Michel Poisson. Una acurada il·lustració hi és molt important.
No és pas gaire usual que en una obra es tractin les formes del poder, s'estudiïn els homes que exercien aquest poder i hi hagi una aproximació als castells on hi tenien la residència. Aquesta obra intenta, cercant el suport dels progressos fets gràcies als treballs de l'arqueologia i de la història social, de qüestionar-se sobre els mitjans que permeteren la societat feudal d'organitzar-se tal com ho féu.
Sumari: I. Nobiles, proceres... aspectes de la classe dominant i objectius polítics i socials entorn l'any 1000. II. La revolució del segle XI. III. El temps dels castlans (1050-1150). IV. El temps dels senyors. V. La vida al castell del segle X al segle XII. VI. El temps dels prínceps (1150-1300). VII. Reordenacions socials i fortificacions (1150-1300).

7.6.07

Viure a les ciutats a l'edat mitjana


Jean-Pierre LEGUAY, Vivre en ville au Moyen Âge, Éditions Jean-Paul Gisserot, París, 2006, 280 pàgs.
Amb aquest llibre es persegueix de reconstruir la vida de cada dia a les ciutats medievals franceses. J.-P. Leguay és autor d'una obra clàssica sobre la vida a la ciutat: La rue au Moyen Âge, editada l'any 1984.
Índex: Llibre I: Llocs de vida, camps de visió, facilitats de comunicació. 1. Dels "ostels" dels notables a les cases simples del "comú". 2. La finestra: un lloc des d'on observar i conversar. 3. L'interior: lloc de treball i lloc on viure. Llibre II. Els ciutadans. 4. El notable a casa seva. 5. El "bé comú" i els caps d'ofici. 6. La vida quotidiana. Aprenents i obrers. Llibre III. Veïns, gent de pas i traginers. 7. Veïns i veïnatge. 8. Els que trepitgen el carrer. Llibre IV. La comunicació: aspectes de sociabilitat. 9. "Deviser et baver à sa fenestre". 10. Riure i enriure's. 11. La xafarderia i els rumors. 12. Sorolls, festes i jocs prohibits.

27.5.07

Càtars, pagesos i senyors. La vida en un castrum occità


Marie-Élise GARDEL, Vie et mort d'un castrum. Cabaret, archéologie d'un village médiéval en Languedoc (XIe-XIIIe siècles), L'Hydre éditions, Caors, 2004, 123 pàgs.
1. Naixement d'un castrum. I. Un indret natural excepcional. II. El Cabardès: una comarca de mines i de boscos. III. Primeres traces: l'edat del bronze i l'edat del ferro. IV. Caput Arietis castra: fortalesa visigòtica. V. Dels castellos al castrum. VI. L'era senyorial. VII. Cabaret: bisbat càtar del Carcassès? VIII. Poesia i crueltat. 2. Viure al castrum. 1. Cabaret, un castrum al segle XII. II. Viure al poble. 3. Mort d'un castrum. 1. Cabaret, un Montsegur sense foguera. II. La destrucció. III L'abandonament. Conclusió. Cronologia.

23.5.07

La ceràmica segons les fonts arqueològiques, escrites i iconogràfiques

Daniele ALEXANDRE-BIDON, Une archéologie du goût. Céramique et consommation (Moyen âge - Temps modernes), Picard, París, 2005, 301 pàgs.
Sumari: La terrissa en l'economia domèstica. 1. La vaixella de ceràmica. 2. Funcions i continguts segons les fonts. 3. Matèria i usos. Vers una arqueologia del gust. El "regust de terra" de les cuines antigues. 4. Sobre el bon ús de les ceràmiques. 5. Gustos, desganes i precaucions d'ús. 6. La logística de l'ús. Conclusió general: Tant va la cruche à l'eau... Glossari raonat. Bibliografia.

7.5.07

Poesia, iconografia i arqueologia: tres fonts per a conèixer l'edat mitjana

Danièle ALEXANDRE-BIDON i Marie-Thérèse LORCIN, Le quotidien au temps des fabliaux. Textes, images, objets, Picard, París, 2003, 304 pàgs.
Índex: Introducció. I. Les fonts. Perquè els fabliaux. Les fonts arqueològiques. Les fonts iconogràfiques. II. Habitar. "A chascun oisel son nid li est bel". Temps de descans. La casa ben proveïda. L'hospitalitat i els seus ritus. III. Treballar. Treball a l'aire lliure. Dos personatges a part: el moliner i el ferrer. Treballs d'obrador. "A petit mercier petit pennier". IV. Intercanviar, consumir. Les mil i una vies de l'intercanvi. La guerra i el comerç. Proveir-se. "Le superflu, chose si nécessaire" digué Voltaire. Conclusió. Bibliografia. Índex.

5.5.07

La vida quotidiana a Catalunya als segles XIV i XV


Jordi BOLÒS, La vida quotidiana a Catalunya en l'època medieval, Edicions 62, Barcelona, 2000, 191 pàgs.
Índex:
Introducció.
Estudis sobre la vida quotidiana. Un paisatge humanitzat. Uns ideals que canvien.
Castells, masos i cases: l'habitatge i els objectes. El castell. Les cases de pagès. La casa urbana. El monestir.
La família, les dones i els infants. Família i matrimoni. La dona. Els infants. La joventut. Servents.
Treballar. La feina al món rural. Treballar a la ciutat.
Menjar i beure. Preparem el menjar. Com s'havia de menjar a la taula. Mengem amb senyors i amb pobres.
Vestits i modes.
Jugar, gaudir i estudiar. Jocs permesos i jocs prohibits. La cacera. Les festes. L'estudi.
Violència i marginació. Violència. Desastres. Marginats. La justícia.
Religiositat i mort. Miracles i pecats. El testament i la mort.
Cloenda. Bibliografia. Índex de noms.