16.11.07

Viure en una casa de Lleida al segle XVI


Imma SÀNCHEZ, "L'interior de les cases dels eclesiàstics de Lleida. Vida quotidiana, cultura i religiositat", Ximo Company (coord.), Arrels Cristianes, vol. III: Temps d'expansió, temps de crisi i de redefinició. L'època moderna. Segles XVI-XVIII, Pagès editors - Bisbat de Lleida, Lleida, 2007, pàgs. 191-204.
Aquest estudi de l'espai interior d'algunes cases d'eclesiàstics de Lleida, inclou els apartats següents: Els espais i els objectes de la casa. L'estudi, els llibres i el temps d'oci. La religiositat i la devoció privada. Petjades artístiques.
Aquest volum inclou també nombrosos estudis sobre Lleida i l'Església durant l'edat moderna.