1.2.08

Fires i mercats a Catalunya a l'edat mitjana


Carme BATLLE, Fires i mercats. Factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat (segles XI a XV), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2004, 202 pàgs.
Estudi de com les celebracions comercials eren un factor molt important de dinamisme econòmic i de com les poblacions maldaven per aconseguir el dret de celebrar-ne. S'estudien les ordinacions que regulaven les fires i els mercats, la seva influència en l'urbanisme, etc. Inclou diversos mapes de les fires fundades entre els segles XI i XV i de les rutes seguides pels firaires.