21.10.08

Descobrir la baixa edat mitjana mitjançant els mètodes arqueològics


Joëlle BURNOUF, Archéologie médiévale en France. Le second Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle), La Decouverte, París, 2008, 175 pàgs.
En la història de l'Occident, l'edat mitjana representà un pas endavant tan determinant com la revolució industrial. L'emergència de les ciutats, la creació dels nuclis rurals, el molí hidràulic i les fargues, la construcció d'uns precedents de la indústria, les transformacions brutals del medi i la creació dels paisatges moderns foren un conjunt de transformacions que van afaiçonar el país i que establiren les bases del període modern. Segons J. Burnouf, prenent com a suport, d'ençà dels anys vuitanta del segle XX, les excavacions preventives, les ciències de la terra i els nous mètodes de datació, l'arqueologia medieval mostra els canvis del clima i de l'ambient, les relacions entre l'home i el medi, el desplaçament de les activitats amb relació a l'exhauriment dels recursos naturals, la gestió de l'aigua, les tècniques agràries i artesanals, l'alimentació, la salut de la població, les pràctiques funeràries, etc. Burnouf ens mostra una "altra edat mitjana", molt diferent de la que coneixem, exclusivament fonamentada en les fonts escrites i en els monuments que s'han conservat.