20.6.14

Objectes i habitatges dels segles XIV-XVI a la Catalunya de ponent


Jordi Bolòs i Imma Sànchez-Boira, Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Fundació Noguera, Barcelona, 2014. Primer volum: 0-736; segon volum: 737-1405; tercer volum: 1406-2127 pàgs. Publicació de 177 documents (inventaris, encants i algun document de comptabilitat) dels segles XIV-XVI conservats a l'ACL. Inclou una introducció on s'estudien els aspectes següents: El territori i les institucions (p. 15), Els inventaris (p. 42), Els inventaris d'eclesiàstics (p. 44), Els inventaris de laics (p. 57), Els encants (p. 81), Comptabilitat (p. 116), Els habitatges i els objectes (p. 117), Els noms de les coses: els espais i els objectes (p. 129), Els objectes: de què eren fets i per a què servien (p. 187), Llibres i lectors a la Lleida de l'Estudi General (p. 288), El preu de les coses (p. 298), La procedència dels objectes (p. 304), Els joiells de la sagristia (p. 308), Les filigranes (p. 312). El darrer volum inclou un índex de llibres (p. 2001), un índex d'antropònims (p. 2043) i un índex de topònims (p. 2101).