27.5.07

Càtars, pagesos i senyors. La vida en un castrum occità


Marie-Élise GARDEL, Vie et mort d'un castrum. Cabaret, archéologie d'un village médiéval en Languedoc (XIe-XIIIe siècles), L'Hydre éditions, Caors, 2004, 123 pàgs.
1. Naixement d'un castrum. I. Un indret natural excepcional. II. El Cabardès: una comarca de mines i de boscos. III. Primeres traces: l'edat del bronze i l'edat del ferro. IV. Caput Arietis castra: fortalesa visigòtica. V. Dels castellos al castrum. VI. L'era senyorial. VII. Cabaret: bisbat càtar del Carcassès? VIII. Poesia i crueltat. 2. Viure al castrum. 1. Cabaret, un castrum al segle XII. II. Viure al poble. 3. Mort d'un castrum. 1. Cabaret, un Montsegur sense foguera. II. La destrucció. III L'abandonament. Conclusió. Cronologia.

23.5.07

La ceràmica segons les fonts arqueològiques, escrites i iconogràfiques

Daniele ALEXANDRE-BIDON, Une archéologie du goût. Céramique et consommation (Moyen âge - Temps modernes), Picard, París, 2005, 301 pàgs.
Sumari: La terrissa en l'economia domèstica. 1. La vaixella de ceràmica. 2. Funcions i continguts segons les fonts. 3. Matèria i usos. Vers una arqueologia del gust. El "regust de terra" de les cuines antigues. 4. Sobre el bon ús de les ceràmiques. 5. Gustos, desganes i precaucions d'ús. 6. La logística de l'ús. Conclusió general: Tant va la cruche à l'eau... Glossari raonat. Bibliografia.

7.5.07

Poesia, iconografia i arqueologia: tres fonts per a conèixer l'edat mitjana

Danièle ALEXANDRE-BIDON i Marie-Thérèse LORCIN, Le quotidien au temps des fabliaux. Textes, images, objets, Picard, París, 2003, 304 pàgs.
Índex: Introducció. I. Les fonts. Perquè els fabliaux. Les fonts arqueològiques. Les fonts iconogràfiques. II. Habitar. "A chascun oisel son nid li est bel". Temps de descans. La casa ben proveïda. L'hospitalitat i els seus ritus. III. Treballar. Treball a l'aire lliure. Dos personatges a part: el moliner i el ferrer. Treballs d'obrador. "A petit mercier petit pennier". IV. Intercanviar, consumir. Les mil i una vies de l'intercanvi. La guerra i el comerç. Proveir-se. "Le superflu, chose si nécessaire" digué Voltaire. Conclusió. Bibliografia. Índex.

5.5.07

La vida quotidiana a Catalunya als segles XIV i XV


Jordi BOLÒS, La vida quotidiana a Catalunya en l'època medieval, Edicions 62, Barcelona, 2000, 191 pàgs.
Índex:
Introducció.
Estudis sobre la vida quotidiana. Un paisatge humanitzat. Uns ideals que canvien.
Castells, masos i cases: l'habitatge i els objectes. El castell. Les cases de pagès. La casa urbana. El monestir.
La família, les dones i els infants. Família i matrimoni. La dona. Els infants. La joventut. Servents.
Treballar. La feina al món rural. Treballar a la ciutat.
Menjar i beure. Preparem el menjar. Com s'havia de menjar a la taula. Mengem amb senyors i amb pobres.
Vestits i modes.
Jugar, gaudir i estudiar. Jocs permesos i jocs prohibits. La cacera. Les festes. L'estudi.
Violència i marginació. Violència. Desastres. Marginats. La justícia.
Religiositat i mort. Miracles i pecats. El testament i la mort.
Cloenda. Bibliografia. Índex de noms.