23.5.07

La ceràmica segons les fonts arqueològiques, escrites i iconogràfiques

Daniele ALEXANDRE-BIDON, Une archéologie du goût. Céramique et consommation (Moyen âge - Temps modernes), Picard, París, 2005, 301 pàgs.
Sumari: La terrissa en l'economia domèstica. 1. La vaixella de ceràmica. 2. Funcions i continguts segons les fonts. 3. Matèria i usos. Vers una arqueologia del gust. El "regust de terra" de les cuines antigues. 4. Sobre el bon ús de les ceràmiques. 5. Gustos, desganes i precaucions d'ús. 6. La logística de l'ús. Conclusió general: Tant va la cruche à l'eau... Glossari raonat. Bibliografia.