7.5.07

Poesia, iconografia i arqueologia: tres fonts per a conèixer l'edat mitjana

Danièle ALEXANDRE-BIDON i Marie-Thérèse LORCIN, Le quotidien au temps des fabliaux. Textes, images, objets, Picard, París, 2003, 304 pàgs.
Índex: Introducció. I. Les fonts. Perquè els fabliaux. Les fonts arqueològiques. Les fonts iconogràfiques. II. Habitar. "A chascun oisel son nid li est bel". Temps de descans. La casa ben proveïda. L'hospitalitat i els seus ritus. III. Treballar. Treball a l'aire lliure. Dos personatges a part: el moliner i el ferrer. Treballs d'obrador. "A petit mercier petit pennier". IV. Intercanviar, consumir. Les mil i una vies de l'intercanvi. La guerra i el comerç. Proveir-se. "Le superflu, chose si nécessaire" digué Voltaire. Conclusió. Bibliografia. Índex.