27.10.14

Obtenir argent a les Muntanyes de Prades al segle XIV


El dia 18 de setembre de 2014, Albert Martínez i Elcacho va llegir la tesi doctoral «“Pro crosis argenti”. La plata al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en època del comte Pere (1342-1358), regulació, gestió i rendiment de les mines de Falset». El tribunal era format per Enric Vicedo (de la UdL), Marie-Christine Bailly-Maître (del CNRS) i Albert Estrada (de la UPF i el MNAC). Obtingué un excel·lent cum laude. Aquesta recerca conté: 0. Preàmbul. 1. Introducció. 2. Estudis centrats en el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d'Entença i en la mineria a la zona durant la baixa edat mitjana. 3. Fonts i documents d'arxiu. 4. El comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d'Entença a l'edat mitjana. 5. Els inicis de l'explotació minera de l'argent i la regulació normativa. 6. Els òrgans de gestió, control i registre de l'explotació minera de l'argent. 7. Extracció dels minerals i el rendiment de la producció d'argent. 8. Conclusions. 9 Bibliografia. 10. Apèndix documental. Annex: Fitxes i desglossament de les entrades del Llibre de Registre de les "menes" d'argent del 1352-1360. Cal subratllar que ha estat possible de fer aquest treball a causa que l’autor ha pogut consultar una font excepcional, no sols a nivell català ans també a nivell europeu. Per aquest motiu, per l'acurada feina feta i per la metodologia emprada, aquesta recerca és una aportació que té un gran interès per a la historiografia catalana i que també hauria d'interessar molt als investigadors europeus que estudien aquests temes.