27.10.14

Obtenir argent a les Muntanyes de Prades al segle XIV


El dia 18 de setembre de 2014, Albert Martínez i Elcacho va llegir la tesi doctoral «“Pro crosis argenti”. La plata al comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d’Entença en època del comte Pere (1342-1358), regulació, gestió i rendiment de les mines de Falset». El tribunal era format per Enric Vicedo (de la UdL), Marie-Christine Bailly-Maître (del CNRS) i Albert Estrada (de la UPF i el MNAC). Obtingué un excel·lent cum laude. Aquesta recerca conté: 0. Preàmbul. 1. Introducció. 2. Estudis centrats en el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d'Entença i en la mineria a la zona durant la baixa edat mitjana. 3. Fonts i documents d'arxiu. 4. El comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d'Entença a l'edat mitjana. 5. Els inicis de l'explotació minera de l'argent i la regulació normativa. 6. Els òrgans de gestió, control i registre de l'explotació minera de l'argent. 7. Extracció dels minerals i el rendiment de la producció d'argent. 8. Conclusions. 9 Bibliografia. 10. Apèndix documental. Annex: Fitxes i desglossament de les entrades del Llibre de Registre de les "menes" d'argent del 1352-1360. Cal subratllar que ha estat possible de fer aquest treball a causa que l’autor ha pogut consultar una font excepcional, no sols a nivell català ans també a nivell europeu. Per aquest motiu, per l'acurada feina feta i per la metodologia emprada, aquesta recerca és una aportació que té un gran interès per a la historiografia catalana i que també hauria d'interessar molt als investigadors europeus que estudien aquests temes.

20.6.14

Objectes i habitatges dels segles XIV-XVI a la Catalunya de ponent


Jordi Bolòs i Imma Sànchez-Boira, Inventaris i encants conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI), Fundació Noguera, Barcelona, 2014. Primer volum: 0-736; segon volum: 737-1405; tercer volum: 1406-2127 pàgs. Publicació de 177 documents (inventaris, encants i algun document de comptabilitat) dels segles XIV-XVI conservats a l'ACL. Inclou una introducció on s'estudien els aspectes següents: El territori i les institucions (p. 15), Els inventaris (p. 42), Els inventaris d'eclesiàstics (p. 44), Els inventaris de laics (p. 57), Els encants (p. 81), Comptabilitat (p. 116), Els habitatges i els objectes (p. 117), Els noms de les coses: els espais i els objectes (p. 129), Els objectes: de què eren fets i per a què servien (p. 187), Llibres i lectors a la Lleida de l'Estudi General (p. 288), El preu de les coses (p. 298), La procedència dels objectes (p. 304), Els joiells de la sagristia (p. 308), Les filigranes (p. 312). El darrer volum inclou un índex de llibres (p. 2001), un índex d'antropònims (p. 2043) i un índex de topònims (p. 2101).