8.3.08

Com vivien els mercaders al segle XIV


Víctor HURTADO, Els Mitjavila. Una família de mercaders a la Barcelona del segle XIV, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007, 398 pàgs.
Com diu el llibre, la família dels Mitjavila fou sens dubte un dels millors exemples de famílies de mercaders. Originaris de les rodalies de Banyoles, els seus membres desenvoluparen les activitats comercials i financeres a Girona, València i sobretot a Barcelona, al llarg del segle XIV. A partir de la bibliografia dels principals protagonistes, es descobreixen els negocis familiars, els quals, a grans trets, coincidien amb els moviments conjunturals de l'economia barcelonina i la seva projecció per la Mediterrània.