29.11.17

Quan la corrupció era normal a la ciutat de Lleida


Jordi Bolòs - Josep Moran, Abusos comesos a Lleida per Peire de Lobeira, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2017, 122 pàgs. El document que s'estudia en aquest volum mostra una ciutat, Lleida, en la qual convivia gent amb diverses cultures i religions. Era una societat sotmesa a moltes tensions fruit de les mateixes característiques d'un món feudal en què, curiosament, els diners ja tenien molta importància i potser, per damunt de tot, eren fruit de la mateixa natura humana, sempre àvida de poder i de riquesa. Entre l'any 1149 i els primers decennis del segle XIII, Lleida era una ciutat on coincidien llengües, religions i mentalitats diverses. Pels seus carrers, en part en curs d'urbanització, es devia parlar sovint almenys el català, l'occità i l'àrab. Segons aquest document, un home d'origen occità, Peire de Lobeira, hi tingué poder i se'n va voler aprofitar amb pocs escrúpols. El document estudiat, des d'un punt de vista històric (per J. Bolòs) i des d'un punt de vista lingüístic (per Josep Moran), presenta les queixes dels habitants de Lleida davant les actuacions abusives, corruptes i indegudes d'aquest home. Taula de continguts: Estudi històric. 1. Introducció. 2. Els fets esmentats en el memorial de greuges. 3. La ciutat de Lleida a la fi del segle XII. 4. Els prohoms de Lleida i el govern de la ciutat. 5. Algunes altres notícies sobre Peire de Lobeira. 6. La casa i el carrer de Llobera. 7. La immigració occitana. 8. El govern de la ciutat i la jurisdicció. 9. La violència del segle XII i els memorials del greuges. 10. Cloenda. El llibre també inclou, redactat per Josep Moran: II. Estudi filològic. III. Estudi lingüístic.