1.9.09

La vida quotidiana en uns castells i uns pobles de Suècia


Eva SVENSSON, The Medieval Household Daily Life in Castles and Farmsteads, Scandinavian Examples in their European Context, Brepols, Turnhout, 2008, 381 pàgs.

Les excavacions que s'han dut a terme recentment a Escandinàvia ens han aclarir molts aspectes sobre la unitat domèstica amb relació a persones de diferents estaments socials. Aquest llibre investiga quatre jaciments suecs excavats: els castells de Saxholmen i Edsholm i els establiments rurals de Skramle i de Skinnerud, amb la finalitat de juxtaposar la vida quotidiana de nobles i de pagesos. Segons l'autora, les pràctiques quotidianes reflecteixen i ens aclareixen les tradicions socials, les mentalitats i les característiques socials de la gent que va viure en aquests indrets. A més, l'autora compara les descobertes fetes en aquestes excavacions amb allò trobat en altres jaciments de l'Europa central i oriental. En el moment actual en què tothom parla de globalització és molt important conèixer allò que s'està fent fora de Catalunya i alhora és fonamental que a fora coneguin allò que estem fet en els nostres països que s'estenen per la riba de la Mediterrània.
Contingut: Primera part. Introducció a la vida quotidiana en castells i masos. Segona part. El paisatge i els llocs habitats. Tercera part. Objectes, gent i espai. Quarta part. En altres zones d'Europa. Cinquena part. Resum sobre les activitats humanes.